Gmina Syców

Z Syców Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Disambig.svg To hasło dotyczy jednostki podziału administracyjnego. Zobacz inne znaczenia tego słowa.
Mapa gminy Syców

Gmina Syców − gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, istniejąca w latach 1945-1954 i od 1973 roku z siedzibą w Sycowie.

Historia[edytuj]

Struktury organizacyjne gminy tworzone były w Sycowie zaraz po II wojnie światowej. W czerwcu 1945 roku na czele zarządu gminnego jako pierwszy powojenny burmistrz Sycowa stanął Leon Pietruszak. Gmina Syców znajdowała się wówczas w Okręgu II (Dolny Śląsk) Ziem Odzyskanych i XIV obwodzie, który obejmował obszar przedwojennego powiatu sycowskiego. Od 28 czerwca 1946 roku gmina wraz z całym powiatem stała się częścią nowo utworzonego województwa wrocławskiego.

W 1950 roku na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego wprowadzono rady narodowe. W Sycowie funkcjonowała Gminna Rada Narodowa. 29 września 1954 roku gminy zostały zlikwidowane, a na ich miejsce powołano mniejsze terytorialnie gromady. Gmina Syców, podobnie jak pozostałe gminy w Polsce, została przywrócona z dniem 1 stycznia 1973 roku wraz z kolejną reformą administracyjną. Od 1 czerwca 1975 roku zlikwidowano powiaty, a gmina Syców znalazła się w granicach województwa kaliskiego. W 1990 roku w gminie przywrócono samorząd, wybierając radnych nowo utworzonej Rady Miejskiej. Z dniem 1 stycznia 1999 roku gmina powróciła do województwa dolnośląskiego, stając się częścią nowo utworzonego powiatu z siedzibą w Oleśnicy. Jesienią 2002 roku po raz pierwszy odbyły się powszechne, bezpośrednie wybory burmistrza.

Jednostki pomocnicze[edytuj]

W skład gminy Syców wchodzi piętnaście jednostek pomocniczych, tj. dwanaście sołectw i trzy osiedla miejskie:

 1. sołectwo Biskupice – przysiółki: Nowy Świat i Trzy Chałupy
 2. sołectwo Drołtowice – przysiółki: Ligota Dziesławska i Radzyna
 3. sołectwo Działosza – przysiółki: Widawki
 4. sołectwo Gaszowice – przysiółki: Lesieniec
 5. sołectwo Komorów – przysiółki: Niwki Garbarskie
 6. sołectwo Nowy Dwór
 7. sołectwo Stradomia Wierzchnia – przysiółki: Pawłowice i Zieleniec
 8. sołectwo Szczodrów
 9. sołectwo Ślizów – przysiółki: Bielawki
 10. sołectwo Wielowieś – przysiółki: Święty Marek
 11. sołectwo Wioska – przysiółki: Pawełki
 12. sołectwo Zawada – przysiółki: Błotnik i Wojciechowo Wielkie

Okręgi wyborcze[edytuj]

Gmina Syców w wyborach do organu stanowiącego gminy podzielona jest na piętnaście okręgów. W każdym z nich wybierany jest jeden radny Rady Miejskiej[1]:

 1. Okręg wyborczy nr 1: ulice Asnyka, Baczyńskiego, Dąbrowskiej, Generała Sikorskiego, Hubala, Jana III Sobieskiego, Kombatantów, Kopernika, Korczaka, Krótka Lawendowa, Nowa, Obrońców Westerplatte, Orzeszkowej, Prusa, Radosna, Reja, Skłodowskiej-Curie, Starzyńskiego, Szarych Szeregów i Witosa
 2. Okręg wyborczy nr 2: ulice Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Szczodrego, Dąbrówki, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka Probusa, Kaliska (od nr 7), Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Leszka Czarnego, Mieszka I i Władysława Łokietka
 3. Okręg wyborczy nr 3: ulice Chełmońskiego, Kossaka i Matejki
 4. Okręg wyborczy nr 4: ulice Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Generała Bema, Komorowska (z wyłączeniem nr 1, 2a i 2b), Kościelna, Kościuszki, Młyńska, Piastowska, Pułaskiego i Sportowa
 5. Okręg wyborczy nr 5: ulice Kaliska (nr 1-6), Komorowska (nr 1, 2a i 2b) i Mickiewicza
 6. Okręg wyborczy nr 6: ulice Aleja 15-lecia, Błękitna, Garncarska, Kępińska, Polna, Szosa Kępińska, Turkusowa, Waryńskiego, Zawada i Zielona
 7. Okręg wyborczy nr 7: ulice Boznańskiej, Broniewskiego, Konopnickiej, Kusocińskiego, Malczewskiego, Nowowiejska, Norwida, Oleśnicka, Przemysłowa, Reymonta, Robotnicza, Rzemieślnicza, Słowackiego i Sucharskiego
 8. Okręg wyborczy nr 8: ulice Jakimowicza, Kolejowa, Leśna, Parkowa, Partyzantów, Pogodna, Powstańców, Słoneczna, Strefowa, Tęczowa, Wierzbowa, Wrocławska i Zwycięzców
 9. Okręg wyborczy nr 9: ulice 1 Maja, Aleja nad Wałem, Jana Pawła II, Kasztanowa, Księdza Gorczycy, Księdza Rudy, Ogrodowa, Okrężna, Pawłówek, Plac Królowej Jadwigi, Plac Wolności, Szkolna, Środkowa, Wałowa i Wojska Polskiego
 10. Okręg wyborczy nr 10: sołectwa Biskupice, Drołtowice i Komorów
 11. Okręg wyborczy nr 11: sołectwo Wioska
 12. Okręg wyborczy nr 12: sołectwa Gaszowice, Szczodrów, Zawada
 13. Okręg wyborczy nr 13: sołectwa Działosza, Nowy Dwór, Wielowieś
 14. Okręg wyborczy nr 14: sołectwo Stradomia Wierzchnia
 15. Okręg wyborczy nr 15: sołectwo Ślizów

W wyborach do Rady Powiatu Oleśnickiego od 2014 roku gmina Syców razem z gminą Międzybórz tworzy okręg wyborczy nr 4. W wyborach parlamentarnych mieszkańcy gminy Syców wybierają posłów w okręgu wyborczym nr 3 (obejmującego swym zasięgiem większość obszaru województwa wrocławskiego z lat 1975-1998), senator od 2011 roku jest wybierany w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 6, natomiast posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani od 2004 roku w okręgu wyborczym nr 12.

Sąsiednie gminy[edytuj]

Gmina Syców sąsiaduje wewnątrz powiatu oleśnickiego z gminami: wiejską Dziadowa Kłoda, miejsko-wiejską Międzybórz, wiejską Oleśnica i miejsko-wiejską Twardogóra. Poza tym gmina sąsiaduje z wiejską gminą Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim i gminą Perzów (także typu wiejskiego) w powiecie kępińskim.

Organy i urzędy[edytuj]

Information icon4.svg Osobne hasła: Rada Miejska w Sycowie, Burmistrz Sycowa, Lista sołtysów w gminie Syców

Podstawą prawną funkcjonowania gminy Syców jest ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku oraz Statut Miasta i Gminy Syców uchwalony przez Radę Miejską 25 stycznia 2007 roku.

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy od 1990 roku jest Rada Miejska, składająca się z piętnastu radnych wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych na pięcioletnią kadencję. Rada Miejska podejmuje uchwały na zwoływanych przez przewodniczącego sesjach. Ponadto radni pracują w komisjach stałych i doraźnych. Organem wykonawczym jest wybierany w wyborach powszechnych burmistrz, będący kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy.

Poza UMiG na terenie gminy Syców funkcjonują: Urząd Stanu Cywilnego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sycowie i Urząd Pocztowy.

Właściwość miejscowa[edytuj]

Gmina jest obszarem właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Oleśnicy i Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy. Odwołania od decyzji organów gminy Syców rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu. Sprawy administracyjne rozstrzyga także Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Struktura powierzchni[edytuj]

Według danych z roku 2002 gmina Syców ma obszar 144,79 km², w tym 62% to użytki rolne, a 30% – użytki leśne. Gmina stanowi 13,79% powierzchni powiatu oleśnickiego.

Gospodarka[edytuj]

Struktura zatrudnienia[edytuj]

Na terenie gminy 40% osób w wieku produkcyjnym jest zatrudnionych w rolnictwie, 10% w przemyśle, a 50% w usługach.

Powierzchnia użytków rolnych w gminie Syców wynosi 62%. W gminie istnieje 769 gospodarstw rolnych, których średnia powierzchnia wynosi 9,70 ha.

Spółki gminy Syców[edytuj]

Komunikacja[edytuj]

Drogi ekspresowe[edytuj]

Drogi krajowe[edytuj]

Drogi wojewódzkie[edytuj]

Drogi powiatowe i gminne[edytuj]

Długość dróg gminnych na terenie gminy Syców wynosi 64 kilometry, z czego 22 kilometry tych dróg posiada miasto.

Kościoły i związki wyznaniowe[edytuj]

Information icon4.svg Osobne hasło: Lista obiektów sakralnych w gminie Syców

Na terenie gminy Syców istnieją i działają parafie kościoła rzymskokatolickiego wchodzące w skład dekanatu sycowskiego, który od 1992 roku przynależy do diecezji kaliskiej.

W gminie Syców działa parafia ewangelicko-augsburska. Przy ulicy Daszyńskiego znajduje się Sala Królestwa Świadków Jehowy.

Historycznie na terenie miasta i gminy funkcjonowała gmina żydowska, która posiadała w Sycowie synagogę.

Oświata[edytuj]

Gmina Syców prowadzi trzy publiczne przedszkola (nr 1, nr 2 i nr 3 w Sycowie) oraz sześć ośmioletnich szkół podstawowych (nr 1, nr 2 i nr 3 w Sycowie oraz w Drołtowicach, Działoszy i Stradomi Wierzchniej)[2].

Powiat oleśnicki na terenie gminy Syców prowadzi Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Ponadto w gminie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Sycowie i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

Ochrona zdrowia[edytuj]

Bezpłatną opiekę medyczną w gminie Syców zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" (będący jednostką organizacyjną gminy) i szpital (wchodzący w skład Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy)[3]. W skład szpitala wchodzi: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Oddział Rehabilitacyjny i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy[4].

Ponadto w Sycowie istnieje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Mediccare[5].

Kultura i sport[edytuj]

Organem powołanym w celu prowadzenia działalności kulturalnej w gminie Syców jest Centrum Kultury. W jego skład wchodzi dom kultury, Biblioteka Publiczna z filiami w Drołtowicach i Stradomi Wierzchniej oraz Muzeum Regionalne. W gminie funkcjonują dwa zespoły folklorystyczne: Sycowiacy i Zawadiacy.

Promocją kultury fizycznej zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W gminie istnieją kluby sportowe: SKS Pogoń Syców, SKS GROM Szczodrów, UKS Szach Mat, UKS Jedynka, KS Widawa Stradomia, KS Komorów, UKS Dłusko, MKS Rosiek Syców i Międzyszkolny UKS Olimpia[6].

Współpraca międzynarodowa[edytuj]

Źródła[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]

Przypisy[edytuj]

 1. URM XLVII/348/2018, BIP Syców
 2. Placówki oświatowe, UMiG Syców
 3. Ochrona zdrowia, UMiG Syców
 4. Szpital w Sycowie, UMiG Syców
 5. Strona internetowa NZOZ Przychodnia Rodzinna Mediccare
 6. Organizacje pozarządowe, UMiG Syców
 7. Miasta partnerskie, UMiG Syców

Miejscowości gminy Syców

Miasta Syców
Wsie sołeckie BiskupiceDrołtowiceDziałoszaGaszowiceKomorówNowy DwórStradomia WierzchniaŚlizówSzczodrówWielowieśWioskaZawada
Wsie niesołeckie BielawkiBłotnikLigota DziesławskaRadzynaŚwięty MarekWojciechowo Wielkie
Przysiółki LesieniecNiwki GarbarskieNowy ŚwiatPawełkiPawłowiceTrzy ChałupyWidawkiZieleniec